Влияние туризма на процессы аккультурации на Гуцульщине

  • А.Д. Кибич (A.D. Kibich) Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича
  • И.В. Кибич (I.V. Kibich) Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича

Аннотация

В статье рассматривается проблема влияния туризма на проходящие процессы аккультурации в этнографическом районе Украинских Карпат – Гуцульщине. Проведен анализ негативных изменений в социально–культурной среде Гуцульщины, вызванных туристским движением и развитием на этих территориях туристической индустрии. Тhe article considers the problem of the impact of tourism on the processes of acculturation in the ethnographic region of the Ukrainian Carpathians – Hutsulshchyna. The analysis of adverse –changes in the socio–cultural environment of Hutsulshchyna caused by tourist traffic and tourism industry development in these areas.

Литература

Кібич, І.В. Збереження етнокультурних традицій Гуцульщини як запорука сталого розвитку краю / І.В. Кібич, А.Д. Кібич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія географія. Спеціальний випуск : стале природокористування, підходи, проблеми, перспектива – Тернопіль : СМП «Тайп».– № 1 (випуск 27). – 2010.– 472 с. (430–437)

Кібич, А.Д. Вплив туризму на соціально–культурне середовище (на прикладі Гуцульщини та Кашуб) / А.Д. Кібич, П. Чаплінський // Науковий збірник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 519–520: Географія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. –184 с. (149–153)

Лаврук, М.М. Гуцули Українських Карпат (етнографічне дослідження) : монографія / М.М. Лаврук. – Вид. Центр ЛНУ ім. І.Франка, Львів, 288 с.

Kibycz, A. Uwarunkowania rozmieszczenia usług turystycznych na Huculszczyźnie, [w:] Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr. 16, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Warszawa–Kraków, 2010, s. 218–225

Kibycz, A., Parzych K. The perception of main determinants of tourist area attractiveness of Hutsulshchyna in the opinion of its inhabitants / A.Kibycz, K. Parzych // Географія і туризм : Наук. Збірник / Ред.кол. Я.Б. Олійник. Київ: Альтерпрес, 2012 – Вип. 18,ст 132–139

Koneczny, F. 1935, O wielości cywilizacyj / F. Koneczny. – Wyd. Gebethner i Wolff, Kraków (reprint: Wyd. Antyk, Komorów 1995).

Nowicka, E. 2009, Świat człowieka – świat kultury / E. Nowicka // PWN, Warszawa.

Выпуск
Раздел
Туризм в регионах