Цуба (M.V. Tsuba), М.В., Палескі джяржаўны ўніверсітет, Беларусь