Информация об авторе

Бачыла (I.G. Bachyla), I.Г., Беларускі дзяржаỳны ỳніверсітэт, Республика Беларусь

  • № 1 (2018) - Естественнонаучные аспекты туристической деятельности (география, биология, экология, здоровьесбережение)
    Кафедра этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта БДУ: вопыт палявых этнаграфічных даследаванняў
    Аннотация  PDF