Distinctive features of the organization of healthcare management in the BSSR and Western Belarus (1919–1939)

Авторы

  • А.А. Kapliyev Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Republic of Belarus

Ключевые слова:

Socialist Soviet Republic of Belarus, Western Belarus, medicine, healthcare, doctors

Аннотация

The article describes the process of organization of healthcare management bodies in the BSSR and Western Belarus in the interwar period. It is shown that, unlike Soviet Belarus, where a centralized model of healthcare was initially built, a stratified model of healthcare with a division into several separate sectors has developed in Western Belarus. The structure, competencies and features of the personnel of the senior management of healthcare in the conditions of the interwar period are shown.

Биография автора

А.А. Kapliyev, Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Republic of Belarus

PhD in Hist. Sc., Associate Professor

Библиографические ссылки

References

Krjuchok G. R. U istokov sovetskogo zdravoohranenija v Belorusii (1918–1920 gg.) [At the origins of Soviet healthcare in Belarus (1918–1920)]. Iz istorii mediciny : sbornik statej [From the History of medicine: a collection of articles]. Riga, 1969, pp. 26–35. (In Russian)

Krjuchok G. R. Nekotorye cherty razvitija mediko-sanitarnogo dela v zapadnyh oblastjah Belorussii do vossoedinenija ih s BSSR [Some features of the development of health care in the western regions of Belarus before their reunification with the BSSR] // Iz istorii mediciny : sbornik statej [From the History of medicine: a collection of articles]. Riga, 1973, pp, 177–189. (In Russian)

Abramenko M. E. Ocherki istorii zdravoohranenija Belarusi 1917–1945 gg. [Essays on the history of healthcare in Belarus 1917–1945]. Gomel, 2013. 244 p. (In Russian)

Abramenko M. E. Osobennosti razvitija zdravoohranenija v Zapadnoj Belarusi (1921–1939 gg.) [Features of healthcare development in Western Belarus (1921-1939)]. Vesnіk Grodzenskaga dzjarzhaўnaga unіversіtjeta іmja Jankі Kupaly. Seryja 1. Gіstoryja, Fіlasofіja, Palіtalogіja, Sacyjalogіja [Herald of the Grodno State University. Series 1. History, Philosophy, Sociology]. 2007, no. 1, pp. 27–29. (In Russian)

Tishchenko E. M. Utverzhdenie «Modeli Semashko» v zdravoohranenii Belarusi v nachale 1920-h godov [The establishment of the «Semashko Model» in healthcare in Belarus in the early 1920s]. Bjulleten' Nacional'nogo nauchno-issledovatel'skogo instituta obshhestvennogo zdorov'ja im. N. A. Semashko [Bulletin of the N. A. Semashko National Research Institute of Public Health]. 2014, no. S1, pp. 192–195. (In Russian)

Tiszczenko, E. M. Ochrona zdrowia w dzisiejszej Zachodniej Białorusi w okresie międzywojennym (1921–1939) [Health protection in present-day western Belarus in the interwar period (1921–1939)]. Medycyna nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną [Modern medicine. Medical culture studies]. 2001, vol. 8, no. 2, pp. 153–174. (In Polish)

Więckowska, E. Centralny komitet do walki z durem plamistym (1 sierpień 1919 – 5 marca 1920) [Central commetee for fight with typhus (August 1 1919 – March 5 1920)]. Przegląd Epidemiologiczny [Epidemiological Review]. 1998, Vol. 52, no. 1–2, pp. 205–214. (In Polish)

Dzieje medycyny w Polsce. Opracowania i szkice. T. 2 : Lata 1914–1944 [History of medicine in Poland. Vol. 2 : 1914–1944]. Warszawa, 2015. 690 p. (In Polish)

Sobranie uzakonenij i rasporjazhenij pravitel'stva za 1919 g. [Collection of laws and orders of the government for 1919]. Moscow, 1943. 886 p. (In Russian)

Zvezda [Star]. 1919, no. 364. (In Russian)

Gosudarstvennyj arhiv Rossijskoj Federacii [State Archive of the Russian Federation], C. A482. Inv. 1. F. 127. (In Russian)

Nacional'nyj arhiv Respubliki Belarus' [National Archive of the Republic of Belarus] (NARB), C. 46. Inv. 2. F. 4. (In Russian)

Zonal'nyj gosudarstvennyj arhiv v g. Mozyre [Zonal state Archive in Mozyr], C. 307. Inv. 3. F. 1. (In Russian)

Zonal'nyj gosudarstvennyj arhiv v g. Polocke [Zonal state Archive in Polotsk], C. 55. Inv. 1. F. 4. (In Russian)

Gosudarstvennyj arhiv Brestskoj oblasti [State Archive of the Brest region] (GABO), C. 497. Inv. 2. F. 3. (In Russian)

NARB, C. 4p. Inv. 1. F. 11959. (In Russian)

Gosudarstvennyj arhiv Gomel'skoj oblasti [State Archive of the Gomel region], C. 11. Inv. 1. F. 1. (In Russian)

NARB, F. 4p. Inv. 1. F. 7608. (In Russian)

NARB, F. 4p. Inv. 1. F. 8928. (In Russian)

Gosudarstvennyj arhiv Minskoj oblasti [State Archive of the Minsk region], C.1p. Inv. 9a. F. 28. (In Russian)

Monitor Polski [Polish Monitor]. 1918, no 230. (In Polish)

Godlewski E, Schinzel Z. Działalność Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarjatu do spraw walki z epidemiami w roku 1920 i w pierwszem półrocziu 1921 r. [The activity of the Supreme Emergency Commissariat for epidemic control in 1920 and in the first half of 1921]. Przegląd Epidemjologiczny [Epidemiological Review]. 1922, Vol. 1, B. 7, pp. 669–822. (In Polish)

GABO, C. 1. Inv. 1. F. 2396. (In Polish)

Wasiutyński B. Ustrój władz administracyjnych rządowych i samorządowych [The structure of administrative state and municipal authorities]. Poznań, 1937. 160 p. (In Polish)

Archiwum Akt Nowych w Warszawie [Archive of modern records] (AAN), C. 9. F. III 981. (In Polish)

GABO, C. 1. Inv. 1. F. 1016. (In Polish)

Gosudarstvennyj arhiv Grodnenskoj oblasti [State Archive of the Grodno region] (GAGr), C. 541, Inv. 1. F. 910. (In Polish)

AAN, C. 15. F. 491. (In Polish)

GAGr, C. 551. Inv. 1. F. 1541. (In Polish)

Zonal'nyj gosudarstvennyj arhiv v g. Molodechno [Zonal State Archive in Molodechno], C. 4. Inv. 1. F. 434. (In Polish)

Список литературы

Крючок, Г. Р. У истоков советского здравоохранения в Белоруссии (1918–1920 гг.) / Г. Р. Крючок // Из истории медицины : сборник статей. – Вып. VIII. – Рига : Издательство «Звайгзне», 1969. – С. 26–35.

Крючок, Г. Р. Некоторые черты развития медико-санитарного дела в западных областях Белоруссии до воссоединения их с БССР / Г. Р. Крючок // Из истории медицины : сборник статей. – Вып. IX. – Рига : Издательство «Звайгзне», 1973. – С. 177–189.

Абраменко, М. Е. Очерки истории здравоохранения Беларуси 1917–1945 гг. / М. Е. Абраменко. – Гомель : ГомГМУ, 2013. – 240 с.

Абраменко, М. Е. Особенности развития здравоохранения в Западной Беларуси (1921–1939 гг.) / М. Е. Абраменко // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя, Філасофія, Паліталогія, Сацыялогія. – 2007. – № 1. – С. 27–29.

Тищенко, Е. М. Утверждение «Модели Семашко» в здравоохранении Беларуси в начале 1920-х годов / Е. М. Тищенко // Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья им. Н. А. Семашко. – 2014. – № S1. – С. 192–195.

Tiszczenko, E. M. Ochrona zdrowia w dzisiejszej Zachodniej Białorusi w okresie międzywojennym (1921–1939) / E. M. Tiszczenko // Medycyna nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną. – 2001. – T. 8, z. 2. – S. 153–174.

Więckowska, E. Centralny komitet do walki z durem plamistym (1 sierpień 1919 – 5 marca 1920) / E. Więckowska // Przegląd Epidemiologiczny. – 1998. – R. 52. – Nr. 1–2. – S. 205–214.

Dzieje medycyny w Polsce. Opracowania i szkice. – T. 2 : Lata 1914–1944 / red. Nauk. W. Noszczyk, J. Supady. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. – 690 s.

Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1919 г. – М. : [Б. и.], 1943 – 886 с.

Звезда. – 1919. – № 364 (4 февраля).

Государственный архив Российской Федерации. – Ф. А482. Оп. 1. Д. 127.

Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Ф. 46. Оп. 2. Д. 4.

Зональный государственный архив в г. Мозыре. – Ф. 307. Оп. 3. Д. 1.

Зональный государственный архив в г. Полоцке. – Ф. 55. Оп. 1. Д. 4.

Государственный архив Брестской области (ГАБО). – Ф. 497. Оп. 2. Д. 3.

НАРБ. – Ф. 4п. Оп. 1. Д. 11959.

Государственный архив Гомельской области. – Ф. 11. Оп. 1. Д. 1.

НАРБ. – Ф. 4п. Оп. 1. Д. 7608.

НАРБ. – Ф. 4п. Оп. 1. Д. 8928.

Государственный архив Минской области. – Ф. 1п. Оп. 9а. Д. 28.

Monitor Polski. – 1918. – Nr 230.

Godlewski, E. Działalność Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarjatu do spraw walki z epidemiami w roku 1920 i w pierwszem półrocziu 1921 r. / E. Godlewski, Z. Schinzel // Przegląd Epidemjologiczny. – 1922. – T. 1, z. 7. – S. 669–822.

ГАБО. – Ф. 1. Оп. 1. Д. 2396.

Wasiutyński, B. Ustrój władz administracyjnych rządowych i samorządowych / B. Wasiutyński. – Poznań : Jan Jachowski, 1937. – 160 s.

Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN). – Z. 9. Sygn. III 981.

ГАБО. – Ф. 1. Оп. 1. Д. 1016.

Государственный архив Гродненской области (ГАГр). – Ф. 541. Оп. 1. Д. 910.

AAN. – Z. 15. Sygn. 491.

ГАГр. – Ф. 551. Оп. 1. Д. 1541.

Зональный государственный архив в г. Молодечно. – Ф. 4. Оп. 1. Д. 434.

Загрузки

Опубликован

2023-01-16

Выпуск

Раздел

Исторические науки